Visie

Deze pagina’s reflecteren de visie van JAVAL m.b.t. enkele belangrijke IT aandachtsgebieden:

  • IT Governance; de functie die alle ICT activiteiten bestuurt binnen de contouren van de gehele onderneming;
  • Infrastructuur Management; het vakgebied van de techniek, het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van hardware, netwerk en alle vormen van software;
  • Gegevensbescherming; een vakgebied dat vele jaren als “costcenter” in de coulissen van de onderneming heeft verkeerd maar de laatste jaren, mede door massale diefstallen en misbruik van persoonlijke- en bedrijfsgegevens, steeds belangrijker is geworden. Daarom is dit hier expliciet vermeld;
  • Service Management; het vakgebied van het kwalificeren en kwantificeren van IT diensten, in voor de gebruiker functionele eigenschappen, en ervoor zorgen dat de afgesproken kwaliteit wordt geleverd.

Service Management en Infrastructuur Management zijn sterk op elkaar aangewezen, van elkaar afhankelijk, en kennen toch soms een moeizame relatie. De oorzaak daarvan is dezelfde die ooit leidde tot de ontwikkeling van het ITIL gedachtengoed. Toepassing van deze set van best practices, oorspronkelijk opgesteld door een aantal grote IT bedrijven in het Verenigd Koninkrijk op verzoek van de Engelse overheid, beschreven in procesvorm en gepubliceerd middels een set boeken, zou de kwaliteit van de IT dienstverlening moeten helpen verbeteren.

De kern van het oorspronkelijke probleem ligt volgens JAVAL in het verschil in focus van de mensen die moeten samenwerken in soms complexe situaties waarbij:

  • enerzijds vakmensen genoodzaakt zijn gebruik te maken van IT diensten bij het uitvoeren van hun vak zoals het verkopen van auto’s of het opnemen van patienten in een ziekenhuis. Zij spreken bij uitstek het jargon dat bij hun eigen vak hoort en hebben de kennis en de focus die daarvoor noodzakelijk is. Meestal is dat een niet-(IT)technisch vakgebied, bv. commercieel, administratief of gezondheidszorg;
  • anderzijds de vakmensen die IT diensten leveren en van nature meestal zeer technisch georienteerd zijn (de T van IT staat niet voor niets voor Technologie). Zij spreken bij uitstek het technische jargon dat daarbij hoort en hebben de kennis en de focus die daarvoor noodzakelijk is.

Beide groepen zijn dus gefocused op hun eigen vakgebied, en op het zo goed mogelijk uitvoeren van hun eigen primaire werkzaamheden. Meestal hebben zij van nature andere interesses, bezigen zij ander jargon en hebben bovendien verschillende belangen. Het doet een beetje denken aan het spreekwoord “als je enige gereedschap een hamer is lijken alle problemen op een spijker”. Dit leidde in het verleden soms tot miscommunicatie, onvoldoende gezamenlijk begrip en IT dienstverlening die niet voldeed aan de afspraken of verwachtingen van de klant. Met behulp van de ITIL best practices kan deze miscommunicatie worden voorkomen door een procesmatige organisatie van de IT services activiteiten. Daardoor wordt o.m. het contact tussen klant en leverancier van IT diensten gestructureerd en geformaliseerd en is het jargon van de klant daarbij leidend. Eén van de belangrijkste uitingen daarvan is het Service Level Agreement (SLA). Dit bevat een volledige beschrijving van alle aspecten van de te leveren IT service(s); in termen die behoren tot het aandachtsgebied, en geformuleerd in het jargon, van de klant (bv “de service heeft een capaciteit van 100 autoverkopen per dag”, en niet “de service heeft een capaciteit van 20 Megabytes”).

Een service wordt dus primair afgesproken in klantentaal en vervolgens vertaald naar de inrichting van de IT infrastructuur. En de service voldoet pas aan de afspraak als de afspraak met de klant wordt nagekomen, en niet per definitie als de technische infrastructuur “uitgerold en in place” is. De afspraken in klantentaal noemt JAVAL “service eigenschappen”, de daarvoor noodzakelijke inrichting van de IT infrastructuur is gebaseerd op infrastructuur specificaties die de functionele service eigenschappen volledig waarborgen.

Zie de onderliggende pagina’s voor een verduidelijking van deze visie.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.